RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA
Skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēnu apliecību.


Aktuālākie pasākumi


Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles un Rēzeknes Katoļu vidusskolas svētceļnieki uz Aglonu (10.08.2014. - 15.08.2014.)


Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12.klases izlaidums (12.06.2014.)


Skolā viesojās Mazsalacas vidusskolas pedagogi (05.06.2014.)


Veiksmīgi noritēja kārtējā sporta diena (27.05.2014.)


1. Svētā komūnija Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (25.05.2014.)


„Pēdējais zvans” 9. un 12. kl. skolēniem (16.05.2014.)


Politiķa Arta Pabrika vizīte skolā (13.05.2014.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9.klases izlaidums (13.06.2014.)

Skolu absolvējusi sagatavošanās klase (31.05.2014.)Skolēni ciemojas Lubānas izstāžu zālē (25.05.2014.)

Tieslietu ministres Baibas Brokas vizīte skolā (22.05.2014.)


12. kl. absolventi pulcējās pie Māras pieminekļa (16.05.2014.)


Skolas rīkotais koncerts "Māmiņu dienai" (09.05.2014.)Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 
Paldies skolēnu vecākiem un skolas atbalstītājiem  par lūgšanām un ziedojumiem Rēzeknes Katoļu vidusskolas vajadzībām:

SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 

Noderīgas saites

Mācies pats!