RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * * 
 

* * *

Sveicam 2016.-2017. m.g. Rēzeknes

Katoļu vidusskolas olimpiāžu

uzvarētājus!

* * *

Aktuālākie pasākumi

Projekta "Atgriezties un pieminēt" pārstāvju viesošanās mūsu skolā. (01.10.) Skolotāju dienas svinības skolā.(29.09.)
Miķeļdienas tirdziņš skolā.(29.09.) Pasākums veltīts Eiropas valodu dienai.(19.09.)
LVM ”meža ekspedīcija ” 6. klase (13.09.) Svinīgs zinību dienas pasākums.(01.09.)
12. klases izlaidums.(10.06.) 9. klases izlaidums.(10.06.)
Atā, skola! Sveika, vasariņa!Izcilības stunda. (29.05.)

 
* * *

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.

* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!