RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA***

Karjeras nedēļas pasākumi
12.10.2015. - 16.10.2015.

                       
2015.gada 12.oktobrī plkst.10.00 Rēzeknes Katoļu vidusskola aicina pirmsskolas iestāžu audzēkņus (5-6 gadu vecumā) un viņu skolotājus uz konkursu bērniem "Atpazīsti profesijas Rēzeknē"
2015.gada 15.oktobrī plkst.12.00
Latgales radio programma ielūdz pamatskolēnus un vidusskolēnus izmēģināt savas spējas diktora, žurnālista, skaņu operatora amatā.
           
***

Aktuālākie pasākumi

Jaunas idejas kopā ar Rīgas Amatu vsk. audzēkņiem un pasniedzējiem (17.09.2015.)


Konkurss sākumskolas skolēniem, veltīts Aspazijas un Raiņa dzejai (11.09.2015.)


Kursi Rēzeknes – Aglonas diecēzes katehētiem (19.08.- 20.08.2015.)Svētceļojums uz Aglonu (10.08. -14.08.2015.)Izstāde "Rudens augļu un dārzeņu parāde" skolas gaitenī (21.-25.09.2015.)Zinību diena Rēzeknes Katoļu vidusskolā (01.09.2015.)Aizvadīti XI Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un deju svētki. (06.-12.07.2015.)


"Latvijas Finieris" konkursus skolēniem "Zaļā klase"  (14.07.-15.07.)

*** 

Sveicam 2014./2015/m.g.
Rēzeknes pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

*** 

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.

*** 

Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


*** 


Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180

Pasta adrese:
  Latgales 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!