RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

                 konkurss "Torņu spēles"

Konkurss norisināsies no 14. janvāra līdz 27. februārim. No 14. janvāra līdz 22. februārim konkursa dalībniekiem spageti torņa būve un parametri jāiemūžina video, jāielādē 
https:// www.youtube. om/watch?v=uarJmwvMz7E un jāreģistrē IZV mājaslapā. Līdzko video tiks reģistrēts, tas tiks publicēts IZV facebook.com lapā, nododot to skatītāju balsojumam, kas noslēgsies 27. februārī. Žūrijas vērtējumam savukārt visi video tiks nodoti 23. februārī un izvērtēšanas process ilgs līdz konkursa noslēgumam 27. februārī. Torņu autori, kuri iegūs lielāko žūrijas atzinību un skatītāju simpātijas, dāvanā saņems viedtālruņus «LG Nexus 5», «Geomag» konstruktorus un citas balvas.


Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


Aktuālākie pasākumi

  Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (18.12.2014.)


Svētku pasākums LR proklamēšanas 96. gadadienā (14.11.2014.)


Seminārs Latgales skolu pedagogiem "Bibliodrāma" (08.11.2014.)


Karjeras dienas (13.10.14.- 17.10.2014.)Atklāts Kardināla Juliana Vaivoda piemineklis (02.10.14.)


Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks!
(01.09.2014.)

Lāpu gājiens, svētku saiets pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” (18.11.14.)

Lāpu gājiens uz Miera kapiem Lāčplēša dienā (11.11.14.)


Skolas aizbildņu – Visu svēto diena. (5.11.-6.11.)Koncerts skolotāju dienā (03.10.14.)
Skolā notiek rudens darbu izstādeRēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu seminārs 2014.g. augustāRēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 

Noderīgas saites

Mācies pats!