RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Sveicam 2017.-2018. m.g. 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 

olimpiāžu uzvarētājus!


Olimpiādes valstī
Olimpiādes novadā
  • atzinības raksts fizikā – Artūrs Mūrnieks (8.kl.), sk. Taisija Strode.
  • atzinības raksts latviešu valodā un literatūrā - Raivis Zāģeris (5.kl.), sk. Inese Višķere.
  • atzinības raksts latviešu valodā un literatūrā - Emīls Rudzinskis (5.kl.), sk. Inese Višķere.
Olimpiādes pilsētā
Dalība konkursos

* * *

* * * 

* * * 

* * *

Aktuālākie pasākumi

Skolā visu decembri norisinājās akcija "Dāvā prieku citiem" ar mērķi, skolēnus mudināt palīdzēt tiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams.

Angļu val. konkurss 6.kl. izglītojamajiem "Royal english" (13.04.) Radoši norit skolas vizuālās mākslas olimpiāde (20.03.)
Košie sveicieni 8.martā (08.03.) "Drošības klase" skolā 1.-5.klašu izglītojamajiem (02.03.)
Saksofonu kvartets konkursā "No baroka līdz rokam" Latgalē. (23.02.) 9. klases izglītojamie Rēzeknes dzīvnieku patversmē (23.02.)
Pasākums "100 dienas skolā" pirmklasniekiem  Florbola sacensības Rēzeknes pilsētas skolu izglītojamajiem
Meteņdienas šurumburs  (13.02.) Ēnotāji no 11. klases ciemojas VAS "Latvijas pasts"(14.02.)
Žetonu vakars 12. klases izglītojamajiem (09.02.) Pogu vakars 9. klases izglītojamajiem (08.02.)
Jaungada karnevāls 1.–4. kl. un 5.–12. klasēm (11.01.) Ziemassvētku svinības Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (24.12.)
Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (21.12.) VE bīskaps Jānis Bulis kopā ar izglītojamajiem no RKV viesojas Bērnu sociālo pakalpojumu centrā (09.12.)
Adventa koncerts Rēzeknes Kultūras namā (09.12.) Drošības stunda 1. klasei "Supervaronim nepazust" (24.11.)
Mācību ekskursija uz Aglonas baziliku (22.11.) Par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma bijusī skolas direktore Marija Mickāne (17.11.)
Svētku pasākums veltīts Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai. (17.11.) Radošās darbnīcās 3. klases izglītojamajiem stundas vada viņu vecāki. (30.10. un 13.11.)
1.-3. klašu skolēni piedalās Mārtiņdienai veltītā pilsētas sporta pasākumā (10.11.) Svinīgs Lāčplēša dienai veltīts pasākums skolas aktu zālē (09.11.)
Sacensības par Lāčplēša titulu zēniem "Netradicionalais sporta veids" (08.11.) 4. klases izglītojamie Latgales Kūltūrvēstures muzejā (08.11.)
Skolas aizbildņu, visu svēto diena. (03.11.) Lekcija ar vieslektoriem "Meža karjeras dienas" (19.10.)
9.un 11.klases skolēni devās uz AS "Latvijas Finieris" (11.10.) Izglītojamie no skolas piedalās III pasaules diktātā latviešu valodā Rēzeknē. (07.10.)
Projekta "Atgriezties un pieminēt" pārstāvju viesošanās  skolā. (01.10.) Skolotāju dienas svinības skolā.(29.09.)
Miķeļdienas tirdziņš skolā.(29.09.) Pasākums veltīts Eiropas valodu dienai.(19.09.)
LVM ”meža ekspedīcija ” 6. klase (13.09.) Svinīgs zinību dienas pasākums.(01.09.)

 
* * *

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.

* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!