RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

21.10. Klašu vakari


* * *

Šī gada 21. oktobrī 1. klases skolēni apmeklēja "Drošības klasi" ARPC Zeimuļs, kur iepazinās ar daudzveidīgām situācijām un rīcības plānu ikdienā, kas saistītas ar bērnu drošību.
* * *

8. un 9. klases skolēnu mācību eksursija Okupācijas muzejā, Vecrīgā un peintbola laukumā.
* * *

Paldies PII ,,Māriņa”, ,,Rotaļa” un ,,Varavīksne” audzēkņiem un audzinātājām par aktīvu dalību Karjeras nedēļas pasākumos Rēzeknes Katoļu vidusskolā. Paldies skolotājai Vinetai Āboliņai par interesanto profesiju karuseli.
* * *


Rēzeknes Katoļu vidusskola lepojas ar 2. un 3. klases skolēnu sasniegumiem Olimpiskajā dienā


* * *

Aktuālākie pasākumi

RKV viesojas amatpersonas no Tieslietu un Finašu ministrijām (30.09.)Miķeļdienas tirdziņš (30.09.)
RKV telpās notika ELB Kapitula sēde (27.09. - 28.09)Eiropas sporta nedēļa (19.09. - 23.09.)
Skolēnu izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs" (19.09. - 23.09)Svētrīts Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzā (12.09.2016.)
12. klase piedalās Dzejas dienās Raiņa parkā (12.09.2016.)Zinību diena Rēzeknes Katoļu vidusskolā. (01.09.2016.)
Svētceļnieki no Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes un Katoļu vidusskolas dodas uz Aglonu (10.08.2016.) Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis svin 25 g. bīskapa kalpojumā. (27.06.2016.)
9. klases izlaidums. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. (11.06.2016.) 12. klases izlaidums. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. (10.06.2016.)
Gada noslēguma pasākums (30.05.2016.) Jēzus Vissvētās Miesas un Asiņu svinību procesija (29.05.2016.)
Skolas deju kolektīvu piedalīšanās koncertā Ludzā. (28.05.2016.) Veiksmīgi noritēja kārtēja sporta diena mūsu skolā (27.05.2016.)
Ekskursija olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem (19.05.2016.) Pēdējais zvans 9. un 12. kl. skolēniem (13.05.2016.)
Svētā Krēsla Valsts sekretāra Viņa Eminences kardināla Pjetro Parolina viesošanās Latvijā (12.05.2016.) Svētrīts pie Dievmātes statujas skolas pagalmā (09.05.2016.)
Pirmā Sv. Komūnija 2.klases skolēniem Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (08.05.2016.) Mātes dienai veltīts pasākums “Mana mīļa māmuliņa”  (06.05.2016.)

* * *

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


* * *
 

Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība apmaksā Rēzeknē deklarētajiem 5. - 7. klases skolēniem pusdienas 1 EUR apmērā.

Skola piedāvā pusdienas 5. - 12. klašu skolēniem par maksu 1,42 EUR dienā un launagu par 0,60 EUR dienā.

Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 

* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!