RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Advents - gaidīšanas laiks!
Adventa laiks kristīgajā pasaulē iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas laiku un tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Tā ir gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai.
Ir pierasts runāt par Adventa laika noskaņām. 21. gadsimtā ir kļuvis populāri šo laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Taču noskaņa – tas ir sekundāri, primārie ir tie garīgie notikumi, kas notiek šajā laikā cilvēkā pašā.
Šis laiks, kad nav gaiši ne vien fiziskā nozīmē, ir labs laiks Adventa svētīšanai. Ārēja labklājība nereti rada iemidzinošu attieksmi pret garīgām lietām un vērtībām. Ja mēs jautātu, kas cilvēkiem ir palīdzējis izdzīvot grūtā laikā, tad tās ir bijušas nevis materiālās vērtības, bet garīgā, iekšēji mantotā bagātība.


Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


Aktuālākie pasākumi

  Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (18.12.2014.)


Svētku pasākums LR proklamēšanas 96. gadadienā (14.11.2014.)


Seminārs Latgales skolu pedagogiem "Bibliodrāma" (08.11.2014.)


Karjeras dienas (13.10.14.- 17.10.2014.)Atklāts Kardināla Juliana Vaivoda piemineklis (02.10.14.)


Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks!
(01.09.2014.)

Lāpu gājiens, svētku saiets pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” (18.11.14.)

Lāpu gājiens uz Miera kapiem Lāčplēša dienā (11.11.14.)


Skolas aizbildņu – Visu svēto diena. (5.11.-6.11.)Koncerts skolotāju dienā (03.10.14.)
Skolā notiek rudens darbu izstādeRēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu seminārs 2014.g. augustāRēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 

Noderīgas saites

Mācies pats!