RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * *

* * *

Sveicam 2017.-2018. m.g. 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 

olimpiāžu uzvarētājus!


* * *

* * *

Aktuālākie pasākumi

Skolā visu decembri norisinājās akcija "Dāvā prieku citiem" ar mērķi, skolēnus mudināt palīdzēt tiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams.

9. klases izlaidums (15.06.) 12. klases izlaidums (15.06.)
Mācību gada noslēguma Lielkoncerts (28.05.) Svētrīts pie Marijas pieminekļa skolas pagalmā (28.05.)
Ekskursija teicamniekiem, olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem (24.05.) Svinīgs pasākums „Veiksminieks 2018" valsts olimpiāžu uzvarētājiem, skolotājiem (23.05.)
Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem. (18.05.) Mātes dienai veltīts pasākums. (11.05.)
Filma pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna “Bille” motīviem. (25.04.) 8.klase Meža dienu 2018 ietvaros piedalās Ančupānu meža sakopšanas talkā (20.04.)
7. klase mācību ekskursijā Kalsnavas arborētumā un Kalsnavas čiekurkaltī. (20.04.) Projekta Mamma daba pasākums.   Putnu dienās Lubānas ezera piekrastē. (18.04.)
Izglītojoša nodarbība 8.klases skolēniem "Swedbank" Rēzeknes filiālē (16.04.) 5. – 7. klašu deju kolektīvs “Nexilis” ciemos pie Preiļu 1. pamatskolas. (13.04.)
Angļu val. konkurss 6.kl. izglītojamajiem "Royal english" (13.04.) 9.,11.,12. kl. skolēni tiekas ar apmaiņas programmas dalībnieci Lea Nell Marcks no Vācijas (12.04.)
Paldies sākumskolas skolēniem par radošām un krāšņām kompozīcijām Lieldienu izstādei. Radoši norit skolas vizuālās mākslas olimpiāde (20.03.)
Košie sveicieni 8.martā (08.03.) "Drošības klase" skolā 1.-5.klašu izglītojamajiem (02.03.)
Saksofonu kvartets konkursā "No baroka līdz rokam" Latgalē. (23.02.) 9. klases izglītojamie Rēzeknes dzīvnieku patversmē (23.02.)
Pasākums "100 dienas skolā" pirmklasniekiem  Florbola sacensības Rēzeknes pilsētas skolu izglītojamajiem
Meteņdienas šurumburs  (13.02.) Ēnotāji no 11. klases ciemojas VAS "Latvijas pasts"(14.02.)
Žetonu vakars 12. klases izglītojamajiem (09.02.) Pogu vakars 9. klases izglītojamajiem (08.02.)

 
* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!