RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * * 

* * * 

* * *

Sveicam 2016.-2017. m.g. Rēzeknes

Katoļu vidusskolas olimpiāžu

uzvarētājus!

* * *

Aktuālākie pasākumi


Svinīgs zinību dienas pasākums.(01.09.)
12. klases izlaidums.(10.06.) 9. klases izlaidums.(10.06.)
Atā, skola! Sveika, vasariņa!
Izcilības stunda. (29.05.) Skolas vecāku padome sveic mācību gada noslēgumā.(29.05.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 4. klases izlaidums. Sporta diena Rēzeknes Kovšu ezera krastā.(30.05.)
Deju kolektīvu koncerts "Latvju bērni danci veda" Cēsīs.(27.05.) Svinīgs pasākums "Veiksminieks 2017" Rēzeknes pilsētas Domes zālē.(29.05.)
2017.gada 27.aprīlī notika Vēstures 9., 12.klašu un filozofijas valsts olimpiādes laureātu un viņu pedagogu apbalvošana Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.
Pēdējais zvans 12.klašu skolēniem. (12.05.) Pēdējais zvans 9.klašu skolēniem.(12.05.)
Sporta skolotājs A.Logins Lattelecom Rīgas maratona dalībnieks (14.05.) Mātes dienai veltīts pasākums(11.05.)
9. - 12. klases skolēni piedalās Eiropas eksāmenā (09.05.) 10.klases skolēni viesojās bērnudārzā Vinnijs Pūks (08.05.)
Latgales simtgades kongresam veltīts svētku gājiens (05.05.) ZZ čempionāta fināls Daugavpilī, piedalās 5. klase (20.04.)
Pasienē atklāta piemiņas plāksne priestera mocekļa Jāzepa Borodzuļa godam (26.04.) Kristus Augšāmcelšanās svētkos (16.04.)

 
* * *

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


* * *
 

Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība apmaksā Rēzeknē deklarētajiem 5. - 7. klases skolēniem pusdienas 1 EUR apmērā.

Skola piedāvā pusdienas 5. - 12. klašu skolēniem par maksu 1,42 EUR dienā un launagu par 0,60 EUR dienā.

Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 

* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26197988
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!