RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Pilnīga mīlestība aizdzen bailes.
(1 Jņ 4, 18)

Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs uz Rēzeknes Katoļu vidusskolas
vecāku kopsapulci
2015. gada 12. martā plkst. 17:30.

Sveicam 2014./2015. m.g.
Rēzeknes pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!Iegūtā vieta

Skolēns

Klase

Olimpiāde

Skolotājs

I pakāpes diplomi

I pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

I pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Vācu valoda

Lolota Strucinska

II pakāpes diplomi

II pakāpe

Iveta Anna Munda

8.

Latviešu valoda un literatūra

Lita Klepere

II pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Vācu valoda

Lolota Strucinska

II pakāpe

Renāte Kupcova

7.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

III pakāpes diplomi

III pakāpe

Aelita Skromule

8.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

III pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Fizika

Taisija Strode

III pakāpe

Jūlija Platpīre

12.

Matemātika

Nadežda Vaļmispiļte

III pakāpe

Jānis Gailišs

10.

Bioloģija

Ingrīda Laduse

Atzinības

Atzinība

Bernards Kudiņš

10.

Vācu valoda

Lolota Strucinska

Atzinība

Roberts Deglis

12.

Vēsture

Sandra Taranda

Atzinība

Linda Pudnika

12.

Latviešu valoda un literatūra

Inese Višķere

Atzinība

Dace Gribuste

9.

Latviešu valoda un literatūra

Biruta Trimalniece

Atzinība

Aelita Skromule

8.

Vācu valoda

Lolota Strucinska

 

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


Aktuālākie pasākumi

Meteņdienas koncerts (10.02.2015.)Žetonu vakars 12.klasei (06.02.2015.)Ābeces svētki 1.klasei (30.01.2015.)Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (18.12.2014.)
Pogu vakars skolā (13.02.2015.)Projektu nedēļa skolā (02.02.15 - 06.02.15.)Jaungada karnevāls 1.-8.kl. (07.01.15.)Lāpu gājiens, svētku saiets pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” (18.11.14.) Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 

Noderīgas saites

Mācies pats!