RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!

Priecīgus un līksmus
Līgo svētkus!


***

Sveicam 2014./2015/m.g.
Rēzeknes pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

***

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.

*** 

Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.
Skola piedāvā pusdienas 4.-12. klašu skolēniem par maksu 1,42 eiro dienā un launagu par 0,50 eiro dienā.
Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz skolas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. nr. 90000519196
 


*** 

Aktuālākie pasākumi

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12.klases izlaidums 2014./2015.m.g. (06.06.2015.)


Dievmātes statujas pasvētīšana Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzā (29.05.2015.)


Rēzeknes pilsētas skolu 12. klašu absolventi pie Māras pieminekļa (15.05.2015.)


Mātes dienai veltīts pasākums "Mana mīļa māmuliņa"  (08.05.2015.)Talantu šovs 1.-4.klašu skolēniem (21.04.2015.)


Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9.klases izlaidums 2014./2015.m.g. (13.06.2015.)


40 stundu dievkalpojuma noslēgums Aglonas bazilikā (26.05.2015.)Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. un 12. klases pēdējais zvans (15.05.2015.)Rakstnieka M.Narica konkursa dalībnieku apbalvošana (05.05.2015.)Pasākums veltīts Kristus Augšāmcelšanās svētkiem 1.– 5. kl. (08.04.2015.)Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Skolas galvenie uzdevumi:

Kontakti:

 
Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180
 
Pasta adrese:
Latgales 82, Rēzekne, LV-4601
 
E-pasts: rekat@inbox.lv

 

Noderīgas saites

Mācies pats!