RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

* * *

* * *


* * *

Sveicam 2016.-2017. m.g. Rēzeknes Katoļu

vidusskolas olimpiāžu uzvarētājus
!

Olimpiādes valstī

Olimpiādes novadā

Olimpiādes pilsētā


* * *

 

* * *


Rēzeknes Katoļu vidusskola lepojas ar 2. un 3. klases skolēnu sasniegumiem Olimpiskajā dienā
* * *

Aktuālākie pasākumi

ZZ Čempionāta pārstāvji ciemojas skolā (20.03.) Radošuma diena (10.03.)
Tikšanās ar Lindu Reidzāni (10.03.) Griešanās Meteņos Rēzeknes Kultūras namā (21.02.)
Ābeces svētki (17.02.) Žetonu vakars 12. klases skolēniem (17.02.)
9.klases skolēnu pasākums "Piepogā sevi skolai" (10.02.) Sveču diena (02.02.)
Kultūras ministre Dace Melbārde, saeimas deputāts Einārs Cilinskis Rēzeknes Katoļu vidusskolā Jaungada karnevāls 6.-12. klašu skolēniem (09.01.)
Jaungada karnevāls 1.-5. klašu skolēniem (09.01.) Eņģeļu izstāde no Arbidānu ģimenes kolekcijas 3. adventa nedēļā
Pieredzes apmaiņā Liepājas skolu direktori un izglītības darbinieki (09.12.) Pasākums "Klusie Ziemassvētki" (21.12.)
Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra  1. - 4. klašu lasītprasmes konkurss "Lasi spēlējoties!"  Angļu valodas nodarbība sagatavošanas grupai (08.12.)
Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svinības (17.11.) Lāpu gājiens Lāčplēša dienā uz kritušo karavīru kapiem Miera ielā
Mārtiņdienas pēcpusdiena Rēzeknes Katoļu vidusskolā Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika Lāčpēša dienai veltīts pasākums. (09.11.)
Skolas aizbildņu - Visu svēto svētku pasākums. (03.11.) 1. klases skolēni apmeklēja "Drošības klasi" ARPC Zeimuļs (21.10.)
8. un 9. klases skolēnu mācību eksursija Okupācijas muzejā, Vecrīgā un peintbola laukumā.  PII ,,Māriņa”, ,,Rotaļa” un ,,Varavīksne” audzēkņi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos RKV
RKV viesojas amatpersonas no Tieslietu un Finašu ministrijām (30.09.) Miķeļdienas tirdziņš (30.09.)
RKV telpās notika ELB Kapitula sēde (27.09. - 28.09) Eiropas sporta nedēļa (19.09. - 23.09.)
Skolēnu izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs" (19.09. - 23.09) Svētrīts Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzā (12.09.2016.)
12. klase piedalās Dzejas dienās Raiņa parkā (12.09.2016.) Zinību diena Rēzeknes Katoļu vidusskolā. (01.09.2016.)

* * *

Vecāki, sargiet savus bērnus !

Lai pasargātu savas atvases no dažāda veida apdraudējuma internetā, svarīgi atcerēties "Drošs internets" speciālistu dotos padomus:

Runājiet ar bērniem un izrādiet patiesu interesi par to, ko viņi par sevi raksta un, kas ir viņu virtuālās vides draugi. Ja uztraucaties, ko Jūsu bērns dara, piemēram, portālā draugiem.lv, piereģistrējieties tur arī pats un uzaiciniet savu draugu pulkā arī savu bērnu – tā Jums būs iespēja pavērot, ko viņš dara un kas ir viņa draugi.

Esiet godīgi un atklāti sarunās ar bērniem. Norādiet uz iespējamajiem apdraudējumiem virtuālajā vidē. Aizliegumi un dažu interneta mājaslapu bloķēšana mājas datorā neaizstās sarunas starp jums un bērniem, turklāt piekļūt internetam bērns var arī ārpus mājas (skolā/ bibliotēkā/ interneta kafejnīcās).

Lasīt visu rakstu

 
* * *

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka skola nodrošina ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām, skolēna apliecību.


* * *
 

Par skolēnu ēdināšanu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība apmaksā Rēzeknē deklarētajiem 5. - 7. klases skolēniem pusdienas 1 EUR apmērā.

Skola piedāvā pusdienas 5. - 12. klašu skolēniem par maksu 1,42 EUR dienā un launagu par 0,60 EUR dienā.

Informējam, ka par skolēnu pusdienām un launagu var maksāt arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu, norādot piezīmēs skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu, par kuru tiek maksāts.


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 

* * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas darbības mērķis

Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši skolēnu spējām un attīstības līmenim, katru skolēnu virzīt meklēt savas dzīves eksistences pamatojumu, dzīvot kristīgo morāles vērtību klātbūtnē.

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pirmskolas izglītības programma, kods 01011111

Pamatizglītības programma, kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:


Kontakti:

Tālrunis: 26342888
Fakss: 64625180

Adrese:
  Latgales iela 82,
  Rēzekne, LV-4601

   E-pasts: 
rekat@inbox.lv

Ziedojumi skolas vajadzībām:


SEB BANKA, konts: LV93UNLA0014000700935
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
 Noderīgas saites

Mācies pats!