RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2017./2018. m.g.


Projekta "Atgriezties un pieminēt" pārstāvju viesošanās mūsu skolā. (01.10.)


Skolotāju dienas svinības skolā.(29.09.)


Miķeļdienas tirdziņš skolā.(29.09.)


Pasākums veltīts Eiropas valodu dienai.(19.09.)


LVM ”meža ekspedīcija ” 6. klase (13.09.)


Svinīgs zinību dienas pasākums.(01.09.)