RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA


2017./2018. m.g.

9. klases izlaidums (15.06.)
...
12. klases izlaidums (15.06.)
...
Mācību gada noslēguma Lielkoncerts. (28.05.)
...
Svētrīts pie Marijas pieminekļa skolas pagalmā (28.05.)
...
Ekskursija teicamniekiem, olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem (24.05.)
...
Svinīgs pasākums „Veiksminieks 2018”, veltīts valsts olimpiāžu uzvarētājiem un viņu skolotājiem. (23.05.)
...
Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem. (18.05.)
...
Mātes dienai veltīts pasākums. (11.05.)
...
Filma pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna “Bille” motīviem. (25.04.)
Latgales vēstniecībā GORS 25.04.2018. notika filmas pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna “Bille” motīviem seanss.
Meža dienu 2018 ietvaros rīkotā talkā (20.04.)
AS "Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģiona rīkotās Meža dienu 2018 ietvaros, tradicionāli, 8. klases izglītojamie devās Ančupānu meža parka sakopšanas talkā. Pasākuma gaitā izglītojamie ne tikai palīdzēja sakopt parka teritoriju, bet arī draudzīgi sarīkoja pikniku ar desiņu cepšanu un tējas dzeršanu.
7. klase mācību ekskursijā Kalsnavas arborētumā un Kalsnavas čiekurkaltī. (20.04.)
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 7. klases skolēni devās aizraujošā mācību ekskursijā uz Kalsnavas arborētumu un Kalsnavas čiekurkalti.Āra nodarbībā skolēniem praktiski vajadzēja noteikt koka vecumu, izmērīt koka augstumu un veikt novērojumus par koka veselības stāvokli. Skolēni izspēlēja spēli par koku konkurenci mežā un fotosintēzes lomu augu dzīvē. Mācību stundā laiks paskrēja nemanot. Stundas tēma bija saistīta ar meža apsaimniekošanu un praktisko izmantošanu, tāpēc saistoši bija iepazīties ar Kalsnavas čiekurkaltes darbu. Čiekurkaltes apmeklējums lika aizdomāties par mežsaimniecības inženieru darba specifiku, izglītības iespējām tepat Latvijā un lepoties ar Latvijas mežkopju sasniegumiem pasaulē.
Projekta Mamma daba pasākums. Putnu dienās Lubānas ezera piekrastē. (18.04.)
Šī gada 18. aprīlī 5.,6.,8.klases skolēni piedalījās putnu dienās pie Lubānas ezera. Lubānas Tūrisma informācijas centrā mūs sagaidīja ornitologi Kārlis un Guntis, kuri ļoti interesanti pastāstīja par putnu vērošanas un uzskaites īpatnībām pavasarī. Bērni vēroja Latvijas lielakā putna – jūras ērgļa - medības. Stāvot Lubānas ezera krastā, vērojām arī jūras kraukļu, mežā pīļu un meža zosu pārlidojumus.Par katru putnu sugu ornitologi pastāstīja daudz interesantu faktu, ligzdošanas īpatnībām. Putnu vērošanā mums ļoti palīdzēja ornitologu sarūpētie binokļi un teleskops. Noslēgumā ornitologi mūs aizveda uz Degumnieku pļavām, kur vērojām meža zosu kolonijas barošanos, tai vēlāk bija jādodas uz ziemeļiem. Pļavās mēs vērojām ķīvītes, pļavas cīruļus un stērstes.
Izglītojoša nodarbība 8.klases skolēniem "Swedbank" Rēzeknes filiālē (16.04.)
.
5. – 7. klašu deju kolektīvs “Nexilis” ciemos pie Preiļu 1. pamatskolas. (13.04.)
Saulainā 13. aprīļa rītā Rēzeknes Katoļu vidusskolas 5. – 7. klašu deju kolektīvs “Nexilis” devās ciemos pie Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīva “Dancari”, lai kopā ar Preiļu, Cesvaines un Alūksnes dejotājiem sagaidītu pavasari koncertā “Deja atnes pavasari”. Pozitīvām emocijām pārpildītais koncerts, aizritēja sirsnīgā gaisotnē. Dejotājiem bija iespēja vērot arī citu deju kolektīvu uzstāšanos un prasmes. Tas sniedza motivāciju turpmākajam darbam. Pēc tam skolēni piedalījās aizraujošā piedzīvojumu spēlē “Atklāj Preiļu parka noslēpumus”. Stundas garumā komanda izzināja parka objektus un radoši darbojās kontrolpunktos.
Angļu val. konkurss 6.kl. izglītojamajiem "Royal english" (13.04.)


9.,11.,12. kl. skolēni tiekas ar apmaiņas programmas dalībnieci Lea Nell Marcks no Vācijas (12.04.)
Rezeknes Katolu vidusskola ceturtdien, 12. aprīlī, viesojās apmaiņas programmas dalībniece Lea Nell Marcks no Vācijas. Pateicoties viņas sagatavotajai prezentācijai, 9.,11. un 12. klases skolēniem 40 minūšu garumā bija iespēja uzzināt vairāk par dzīvi Vācijā - tur nostiprinātajām tradīcijām, aktuālajiem pasākumiem, skaistākajām pilsētām un mīļākajiem ēdieniem, mūziku. Tika diskutēts arī par apmaiņas programmas iespējām, dalībvalstīm un nosacījumiem. Lea labprāt padalījās arī ar savu pieredzi un minēja, ka ļoti vēlējās doties uz Latviju, jo neko daudz par Baltijas valstīm nebija dzirdējusi, kā arī, esot šeit jau apmēram pusgadu, savu izvēli nenožēlo.
Paldies sākumskolas skolēniem par radošām un krāšņām kompozīcijām Lieldienu izstādei.

Radoši norit skolas vizuālās mākslas olimpiāde (20.03.)
Sveicam!  
1.-2.klase: Aleksandrs Krusts, Angelīna Keiša. 3.-4. klase: Endija Marianna Broliša, Laura Kuzņecova. 5.-6. klase: Katrīna Keiša, Paula Kozlovska. 

Košie sveicieni 8.martā (08.03.)
  Patīkamu pārsteigumu sagādāja 3. un 6. klases zēni savām klasesbiedrenēm, uzdāvinot prieka pilnus mirkļua 8. martā. 

Saksofonu kvartets konkursā "No baroka līdz rokam" Latgalē. (23.02.)
   Rēzeknes Katoļu vidusskolas saksofonu kvartets  - Daniela Degle (12.kl.), Patrīcija Naglinska(12.kl.), Diāna Kuzika(12.kl.), Andreis Mežārs(12.kl.), Toms Kozlovs(8.kl.) - piedalījās un ieguva I pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam" Latgalē. Liels paldies skolotājai Silvijai Slavikai.

"Drošības klase" skolā 1.-5.klašu izglītojamajiem (02.03.)


9. klases izglītojamie Rēzeknes dzīvnieku patversmē (23.02.)
    Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. klases izglītojamie audzināšanas un vācu valodas stundās devās uz Rēzeknes dzīvnieku patversmi, kur uzināna par dzīvnieku kopēja darbu un ikdienu un to, kā dzīvnieki tiek uzturēti patversmē un kā var "adoptēt" sev mājdzīvnieku.
Pasākums "100 dienas skolā" pirmklasniekiem 


Florbola sacensības Rēzeknes pilsētas skolu izglītojamajiem


Ēnotāji no 11. klases ciemojas VAS "Latvijas pasts" (14.02.)

    Rēzeknes Katoļu vidusskolas 11. klases izglītojamie „Ēnu dienas” ietvaros ēnoja VAS " Latvijas Pasts" Latgales reģiona vadītāju, vadītāja vietnieku, Latgales reģiona Mārketinga speciālistu. Apmeklēja Ludzas-1 pasta nodaļu, Vītolu, Mežvidu, Aglonas, Krāces, Rēzeknes 4. pasta nodaļu, Kārsavas pasta nodaļu un Kārsavas piegādes punktu, kā arī Valsts darba inspekcijas Rēzeknes centru.


Meteņdienas šurumburs (13.02.)


Žetonu vakars 12. klases izglītojamajiem (09.02.)

    2018.gada 9.februārī Rēzeknes Katoļu vidusskolā, turpinot skolas tradīcijas, ļoti ģimeniskā atmosfērā noritēja Žetonu vakars 12.klasei. Spilgtu personību saime, kurai raksturīga humora izjūta, atsaucīgums, sirsnīgums. Žetongredzenus pasniedza skolas direktore Inese Mikaskina. 
    Vakara gaitā 12.klase gan muzicēja, gan radoši darbojās kā aktieri, rādot iestudējumu ,,Mūsu miljons”. Visi vienojās noslēguma dziesmā ,, Tu esi miljons mans”, iesaistot arī klātesošos vecākus. 
    Pasākuma norisē būtiska loma bija arī klātesošajiem Katoļu vidusskolas absolventiem. Skolas direktore Inese Mikaskina uzrunāja absolventus, aicināja izteikties, rādīja iepriekšējo gadu interesantāko fotogrāfiju montāžu. Absolventi dalījās iespaidos par pagātnē spilgtāko notikumu, tikās ar bijušajiem audzinātājiem, skolotājiem. Katra personība, kas vien saņēmusi izglītību šo 16 gadu laikā, ir Katoļu vidusskolas vēstures veidotāja, reizē tagadnes ietekmētāja… 
    Paldies visiem, kas bija iesaistīti, atbalstīja un palīdzēja šī pasākuma tapšanā! Lai jauniešiem pacietība, izturība un savstarpēja saliedētība pēdējiem mēnešiem vidusskolā!

Pogu vakars 9. klases izglītojamajiem (08.02.)

    Poga ir piederības simbols Rēzeknes Katoļu vidusskolai. Simboliski "Pogu" pasniedz skolas direktore neilgi pirms pamatskolas beigu eksāmeniem.
     Piederība skolai nozīmē arī piederību  savai klasei. Tā dod iespēju katram pašapliecināties, attīstīt sevi un augt. Taču vienlaikus tā nosaka noteiktas robežas. Te ir jāiemācās pieņemt lēmumus un atbildēt par tiem, jācenšas savu gribu un negribu pakārtot  kopējām klases interesēm un kārtībai, jāiemācās sadarboties ar citiem. Varbūt tāpēc, kā Imanta Ziedoņa Pogai, katram ir vajadzīgs laiks, lai iekļautos, lai savā kolektīvā kļūtu noderīgs un piederīgs.  Deviņi skolas gadi tam ir bijis pietiekams laiks. 
    Skaidru prātu, veiksmi un izturību eksāmenos!


Jaungada karnevāls 1.–4. kl. un 5.–12. klasēm (11.01.)


Ziemassvētku svinības Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē (24.12.)


Svētku koncerts “Klusie Ziemassvētki” (21.12.)


VE bīskaps Jānis Bulis kopā ar RKV skolēniem un Jēzus Sirds draudzes pārstāvjiem viesojās Bērnu sociālo pakalpojumu centrā. (09.12.)

"Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību." (Sv.Māte Terēze no Kalkutas.)
Adventa koncerts Rēzeknes Kultūras namā (09.12.)

Rēzeknes Kultūras namā izskanēja Adventa koncerts, kurā piedalījās Jēzus Sirds katedrāles koris "Mirabilis" un Rēzeknes Katoļu vidusskolas izglītojamie.
Drošības stunda 1. klasei "Supervaronim nepazust" (24.11.)


Mācību ekskursija uz Aglonas baziliku (22.11.)

    22.novembrī, svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, Aglonas Dievmātes sanktuārijā notika lūgšanas par mūsu valsti un tās vadītājiem, par tautu un mieru pasaulē. Uz kopīgu lūgšanu bija aicināti pašvaldību vadītāji, priesteri, konsekrētās personas un ticīgā tauta. Šāda veida tikšanās Rēzeknes-Aglonas diecēzē jau kļuvusi par labu tradīciju. Sprediķi teica apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. 
Par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma bijusī Rēzeknes Katoļu vidusskolas direktore Marija Mickāne (17.11.)

    Latvijas Republikā vienotajā apbalvojumu sistēmā līdzās Triju Zvaigžņu ordenim nozīmīga vieta ir arī Ministru kabineta apbalvojumiem. Šī gada 17. novembrī Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma bijusī Rēzeknes Katoļu vidusskolas direktore Marija Mickāne par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā. Apbalvojumu svinīgā ceremonijā pasniedza IZM ministrs K. Šadurskis. Sirsnīgi sveic Mariju Mickāni arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas kolektīvs.Svētku pasākums veltīts Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai. (17.11.)


Radošās darbnīcās 3. klases izglītojamajiem stundas vada viņu vecāki. (30.10. un 13.11.)


Ļoti produktīvi un ar lielu patiku 3. klases izglītojamie savās stundās strādāja klases vecāku vadībā.  Kates māmiņas, mākslinieces Agras Ritiņas vadītajā stundā izglītojamie zīmēja kompozīciju "Klusā daba". Savukārt Sofijas māmiņas, tēlnieces Svetlanas Marčenko vadītajā stundā veidoja skaistas medaļas ar skanošu lozungu "Veltījums Latvijai".


1.-3. klašu izglītojamie piedalās Mārtiņdienai veltītā pilsētas sporta pasākumā (10.11.)


Svinīgs Lāčplēša dienai veltīts pasākums skolas aktu zālē (09.11.)


Sacensības par Lāčplēša titulu zēniem "Netradicionalais sporta veids" (08.11.)


4. klases izglītojamie Latgales Kūltūrvēstures muzejā (08.11.)


Skolas aizbildņu, visu svēto diena. (03.11.)


Lekcija ar vieslektoriem "Meža karjeras dienas" (19.10.)

  

    Vieslektori Dainis Rudzinskis (LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs) un Artūrs Bukonts (Latvijas Neatkarīgo Mežistrādātāju Asociācija izpilddirektors) Rēzeknes Katoļu vidusskolas aktu zālē vadīja lekciju par meža karjeras dienām. Pasākumā piedalījās izglītojamie no mūsu skolas, Austrumlatgales Tehnoloģiju vidusskolas, 3. Vidusskolas un Valsts Poļu ģimnāzija.


Skolas izglītojamie "Labo darbu nedēļas" ietvaros (17.10.)
    Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau devīto gadu organizē akciju ''Labo darbu nedēļa''. Šogad, 17.10.2017., šajā akcijā piedalījās arī Rēzeknes Katoļu vidusskola, apciemojot Rēzeknes Dienas centru, Rēzeknes dzīvnieku patversmi, kā arī Rēzeknes Sociālo pakalpojumu centru. Astoņi 5.-12. klases skolēni apmeklēja Rēzeknes dzīvnieku patversmi, kuras iemītniekiem tika sarūpētas arī mazas “dāvanas” - segas, lai dzīvniekiem būtu siltāk, kā arī, protams, barība. Skolēni labprāt klausījās patversmes darbinieku stāstījumu, kā arī priecājās par iespēju pašiem paspēlēties gan ar suņiem, gan kaķiem.
    Rēzeknes dienas centra iemītniekus devās apciemot 12. klase, lai padarītu gan mūsu, gan viņu ikdienu mazliet interesantāku. Kopā ar iemītniekiem, kā arī Dienas centra personālu pavadījām rītu ļoti pozitīvā gaisotnē, daudz sarunājoties, iepazīstot viens otru, kā arī ierosinājām nelielu radošu aktivitāti - Dienas centra iemītniekiem izdalījām rokdarbu piederumus. Pasākuma noslēgumā bija arī muzikāls priekšnesums. Astoņi skolēni no 6.-12. klases devās ciemos pie Pensionāru Sociālo pakalpojumu centra iemītniekiem, kuriem organizējām galda spēles kopā ar skolēniem. Turklāt pasākums norisinājās skolēnu sagatavotā muzikālā pavadījumā.


9.un 11.klases skolēni devās uz AS "Latvijas Finieris" meitasuzņēmumu "SIA Verems" (11.10.)

    

    11.10.2017. uz AS "Latvijas Finieris" meitasuzņēmumam "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA Verems" devās 9.un 11.klases skolēni, lai gūtu priekšstatus par lielāko uzņēmumu Rēzeknes novadā, kurā  ir vislielākais strādājošo rēzekniešu skaits. Ekskursijas vadītājs Mārtiņš iepazīstināja ar dažādiem koksnes pārstrādes posmiem, kā rezultātā top saplākšņi, ar darba specifikas niansēm. Ražotne, kas 1996. gada 12. janvārī, ir aprīkota ar augstākās klases kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām un ir viena no modernākajām šīs nozares ražotnēm Eiropā. Ražotnes viens korpuss ir izvietots ēkā, kas būvēta no līmētām koka konstrukcijām, tādējādi veicinot koksnes daudzveidīgo pielietojamību mūsu valstī. Ekskursijas vadītājs norādīja arī to, kāda izglītība nepieciešama, kur iegūstama, lai strādnieki varētu šajā uzņēmumā darboties.
    Tā bija lieliska iespēja iepazīt konkrēta uzņēmuma darba tirgus situāciju, darba apstākļus un prasības, tā bija motivācija aizdomāties, ko tad pats jaunietis vēlas sasniegt šajā dzīvē, kurp nākotnē doties.

Izglītojamie no skolas piedalās III pasaules diktātā latviešu valodā Rēzeknē. (07.10.)
  
 2017. gada 7. oktobrī, plkst. 12.00 ikviens interesents tika aicināts pārbaudīt savu rakstītprasmi, piedaloties III pasaules diktātā latviešu valodā klātienē kādā no septiņām Latvijas pilsētām (Rīga, Ventspils, Liepāja, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, Daugavpils) vai tiešsaistē www.raksti.org vietnē. Rēzeknē Tehnoloģiju akadēmijā, 215. Auditorijā diktāta tekstu lasīja Rēzeknes teātra "Joriks" latviešu teātra trupas aktieris Kārlis Tols. No Katoļu vidusskolas Atbrīvošanas alejā 115 klātienē piedalījās 12.klases skolniece Dace Gribuste, 11.klases skolnieces Iveta Anna Munda un Sarmīte Jaša, tiešsaistē savus spēkus izmēģināja Marta Kudiņa, 9.klases skolniece.

Projekta "Atgriezties un pieminēt" pārstāvju viesošanās mūsu skolā. (01.10.)


Skolotāju dienas svinības skolā.(29.09.)


Miķeļdienas tirdziņš skolā.(29.09.)


Pasākums veltīts Eiropas valodu dienai.(19.09.)


LVM ”meža ekspedīcija ” 6. klase (13.09.)


Pāvesta Franciska pateicības raksts un svētība bijušajai skolas direktorei Marijai Mickānei (01.09.)


Svinīgs zinību dienas pasākums.(01.09.)